Dagmar MATUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti transformace výsledku hospodaření na daňový základ u podnikatelů v ČR

Possibilities of transformation of profit on the tax base of entrepreneurs in the Czech Republic
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na proces úpravy výsledku hospodaření zjištěného z účetnictví na základ daně z příjmů právnických osob u kapitálových obchodních společností. V teoretické části práce je provedena deskripce meziročních změn právních předpisů v období od 01.05.2004 do 31.12.2018, které mohou mít vliv na stanovení základu daně, dále jsou v této části práce charakterizovány rozdíly mezi účetním …více
Abstract:
The presented thesis is focused on the process of adjusting the economic result from the accounting to the corporate income tax base for capital companies. In the theoretical part there is a description of the year-on-year changes of legal regulations in the period from 1 May 2004 to 31 December 2018, which may have an impact on the determination of the tax base. Furthermore, in this part the differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATUŠKOVÁ, Dagmar. Možnosti transformace výsledku hospodaření na daňový základ u podnikatelů v ČR. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management