Bc. Irena Vičíková

Diplomová práce

Intervenční výkony v kardiologii u pacientů ve vyšším věku

Interventional cardiology procedures in elderly patients
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zhodnocení informovanosti pacientů přicházejících k srdeční katetrizaci a vytvoření krátkého edukačního filmu. Teoretická část rekapituluje současné možnosti katetrizačních metod v kardiologii, zejména pro pacienty vyššího věku. Empirická část vychází z informací získaných dotazníkovým šetřením klientů katetrizačního centra FN Brno. Hodnotí informovanost a obavy z vyšetření …více
Abstract:
The aim of this thesis is both to evaluate the level of awareness of patients coming to the cardiac catheterization and to create a short educational movie. Theoretical part summarizes the current spectrum of procedures offered by interventional cardiology, particularly focused on elderly patients. The practical part is based on information obtained from survey among clients coming to the catheterization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Martin Poloczek
  • Oponent: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii