Jan Paštika

Bakalářská práce

Možnosti nanovláken jako nosiče pro preferenční růst specifických bakterií z aktivovaného kalu

Possibilities of nanofiber carriers for preferential growth of specific bacteria from activated sludge
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na hodnocení dvou nanovlákenných materiálů z polyamidu 6 a polyuretanu použitých jako nosiče pro nitrifikační bakterie. Vlákna byla připravována pomocí střídavého elektrického pole. Testovacím zařízením byl bioreaktor s fixním ložem, na kterém byla vlákna připevněna. V pravidelných týdenních intervalech byly odebírány vzorky jak pro otestování aktuálního stavu bioreaktoru, tak …více
Abstract:
This work focuses on the evaluation of two nanofibrous materials made of polyamide 6 and polyurethane used as carriers for nitrifying bacteria. Fibers were prepared using the alternating electric field. The test device was a fixed bed bioreactor on which the fibers were attached. Samples were taken at regular weekly intervals for both testing the bioreactor condition and assessing the growth and composition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lucie Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Paštika, Jan. Možnosti nanovláken jako nosiče pro preferenční růst specifických bakterií z aktivovaného kalu. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Nanotechnologie / Nanomateriály

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.