Martin Uhlík

Diplomová práce

Návrh a realizace chladicího zařízení s Peltierovým článkem

Design and Realization of Cooling Device with Peltier Element
Anotace:
V úvodu práce je čtenář stručně uveden do problematiky chlazení živých tkání a důvodů, proč se chlazení používá. Je uvedeno několik příkladů běžně používaných chladicích metod pro vytvoření představy o současném stavu techniky. Následně je popsán způsob chlazení pomocí zařízení s Peltierovým článkem a popsán systém, ke kterému bude navrhována regulace. V části, kde se věnuji popisu Peltierových článků …více
Abstract:
At the beginning of this thesis there is a brief introduction to the issue of tissue cooling. There is several examples of commonly used cooling methods for information about current technologies. Than the method of cooling with Peltier element is described. In part of the thesis, where I describe the Peltier element, the main technical information about thermo-electric cooler are stated with evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Václav Sládeček
  • Oponent: Martin Sobek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Aplikovaná elektronika

Práce na příbuzné téma