Mgr. Ivana Kočová

Diplomová práce

České výstavní projekty ve světle Tate Modern - Srovnávací studie vybraných výstavních projektů GHMP a britské Tate Modern

Czech exhibition projects in the light of Tate Modern - Comparative study of selected exhibitions of City Gallery Prague and British Tate Modern
Anotace:
Diplomová práce porovnává 5 výstavních projektů Galerie hlavního města Prahy se stejným počtem projektů britské galerie moderního umění Tate Modern z období let 2000-2010. Expozice moderního, postmoderního a současného umění srovnává v oblasti záměru, zpracování, kurátorského uchopení tématu a v oblasti diváckých ohlasů. Práce nastiňuje prvky, které obě galerie spojují i rozdělují, a slouží jako přehled …více
Abstract:
The diploma thesis compares 5 exhibitions at City Gallery Prague with the same number of exhibitions at Tate Modern, the British gallery of modern art, from the period 2000-2010. The comparison lies within displays of modern, postmodern and contemporary art and looks at the aim and design of the exhibitions, curators’ contribution and visitors’ reviews. The thesis presents approaches which both connect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta