Bc. Lucie Hübschmanová

Diplomová práce

Dopady pandemie COVIDu-19 na turismus států sdružení ASEAN

Impact of COVID-19 pandemic on tourism in ASEAN states
Anotace:
Tato práce se zabývá regionální diferenciací států ASEAN v jejich přístupu k pandemii COVID-19 v kontextu dopadů na turistický sektor během období 2019-2021. Na základě literatury je identifikováno a probíráno celkem sedm dopadů pandemie COVID-19 na turismus. Tyto vybrané dopady jsou blíže specifikovány a rozděleny na čtyři negativní a tři pozitivní dopady. Dále jsou dopady analyzovány pro jednotlivé …více
Abstract:
The diploma theses deal with the regional differentiation of ASEAN states in their approach to the COVID-19 pandemic in the context of impacts on the tourism sector during the period 2019-2021. Based on literature, a total of seven impacts of the COVID-19 pandemic on tourism are identified and discussed. These selected impacts are further specified and divided into four negative and three positive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
  • Oponent: Jan Sucháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií