Bc. Ladislav SOUKUP

Diplomová práce

Příprava a studium transparentních oxidů s řízenými vlastnostmi pro fotovoltaické aplikace

Preparation and study of transparent oxide films with controlled properties for photovoltaic applications
Anotace:
Předmětem práce je příprava a studium transparentních oxidů s řízenými vlastnostmi pro fotovoltaické aplikace. Transparentní oxidy se nanášejí pomocí různých metod na substráty a tvoří tenké vrstvy. Tyto tenké vrstvy byly připraveny metodou plasmou podpořené chemické depozice (PECVD). Jako výchozí prekurzor byl použit oxid dusný (N2O) a silan (SiH4), pomocí kterých lze získat vrstvy amorfního oxidu …více
Abstract:
The subject of the thesis is to prepare a study of transparent oxides with controlled properties for photovoltaic applications . Transparent oxides are applied by various methods on substrates and create thin films. These thin films were prepared by plasma support chemical vapor deposition (PECVD). As a starting precursor was used nitrous oxide (N2O) and silane (SiH4), which can be obtained using a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Očenášek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUKUP, Ladislav. Příprava a studium transparentních oxidů s řízenými vlastnostmi pro fotovoltaické aplikace. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/