Theses 

„100% čistý mexický kokain“ Recepce filmů s tématikou užívání nelegálních drog u mladistvých a mladých dospělých – Bc. Anna Dymáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Anna Dymáková

Bakalářská práce

„100% čistý mexický kokain“ Recepce filmů s tématikou užívání nelegálních drog u mladistvých a mladých dospělých

”100% pure Mexican cocaine.” Youth and teenage reception of films featuring illegal drugs abuse

Anotace: Tato bakalářská diplomová práce je výzkumem divácké recepce mezi mladistvými a mladými dospělými zaměřená na jejich postoj k filmům o užívání nelegálních drogách. První část představuje teoretický základ. Druhá část, pak blíže analyzuje čtyři filmy, které byly nejčastěji uváděny u jedné ze stěžejních otázek. Nakonec je předloženo pět počátečních hypotéz.

Abstract: This bachelor thesis is research audience reception among teenagers and young adults focused on their attitude to films about illegal drugs use. The first part presens theoretical basis. The second part closely analyses four films, which were most frequently mentinored in answers in one of the crucial questions. Final part submitted five main hypothesis.

Klíčová slova: divácká recepce, reception, drogy, drugs, mladiství, teenagers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Šárka Gmiterková
  • Oponent: Mgr. Michal Večeřa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 20:29, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz