Bc. Jan Prouza

Bachelor's thesis

Globální pohled na současný zdravotní stav včelstev

Global view of honeybee health
Abstract:
Včela medonosná (Apis mellifera) je důležitý opylovač jak z ekonomického tak ekologického hlediska. V poslední době ale dochází k významným úhynům včelstev. Za odpovědné faktory jsou považovány patogeny, paraziti, pesticidy, nedostatečná výživa a včelařská praxe, které mohou spolupůsobit. Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o jednotlivých výše zmíněných faktorech, jejich vlivu na zdravotní …more
Abstract:
Honey bee (Apis mellifera) is an important pollinator both economically and ecologically. Recently, however, there have been significant colony losses. Responsible factors are pathogens, parasites, pesticides, inadequate nutrition, and beekeeping practice that can interact. This bachelor thesis summarizes current knowledge about individual factors mentioned above, their influence on honey bee health …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Kunc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Chemistry / Biologie se zaměřením na vzdělávání