Bc. Tomáš Mach

Diplomová práce

Talent Management a jeho význam pro MSP

Talent Management and its Importance for SMEs
Anotace:
Hlavním tématem diplomové práce je talent management v organizacích působících ve finančním sektoru, resp. v oblasti kapitálových trhů. Důvody vedoucí ke zpracování tohoto tématu jsou potřeba řídit a motivovat zaměstnance moderním způsobem i potřeba individuálního a empatického přístupu nadřízených k podřízeným. Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu systému školení a benefitů sestaveného na míru …více
Abstract:
The key topic of this diploma dissertation is talent management in organizations operating in the financial sector, resp. in the area of capital markets. The reasons behind, leading to elaboration of this topic are demand on modern way of management and motivation of employees as well as on individual and empathetic attitude to subordinates. The key goal of the master dissertation is to design a proposal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Lenka Říhová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance