Bc. Irena Chvalinová

Bakalářská práce

Vybraná rizika digitalizace bank v ČR z hlediska identifikace osob

Selected risks of bank digitization in the Czech Republic in terms of personal identification
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou internetových bank se zaměřením na rizika digitálních hrozeb, zejména týkajících se zcizení osobních údajů a krádeže identity. Hlavním cílem bakalářské práce je popsat současná rizika, vysvětlit jejich význam a poskytnout ucelený přehled těchto rizik s odkazem na platnou legislativu. Dalším cílem je zjistit, jaké jsou nejčastější trestné činy vztahující se k …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of Internet banks with a focus on the risks of digital threats, especially with regard to personal data and identity theft. The main goal of the bachelor thesis is to describe the current risks, explain their significance and provide a comprehensive overview of these risks with reference to applicable legislation. Another goal is to determine what other mutual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. Ing. Roman Rak, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Karel Koubík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia