Mgr. Jakub Španihel

Bachelor's thesis

Filmová hudba Alfreda Garrijeviče Schnittkeho

Film Music by Alfred Garrievich Schnittke
Anotácia:
Předmětem této bakalářské práce je problematika filmové hudby Alfreda Garrijeviče Schnittkeho. V práci se pokouším zjistit, jaké techniky a postupy používá Schnittke ve své filmové hudbě. Po krátkém uvedení do kontextu Schnittkeho filmové tvorby se věnuji rozboru pěti stěžejních filmů, jejichž hudební doprovod zásadně ovlivnil další Schnittkeho skladby.
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is question of film music of Alfred Garrievich Schnittke. I am trying to analyze a soundtracks of those films and find attributes, which are typical for Schnittke´s composition style. First is short introduction to context of Schnittke´s film music than I analyze key movies with music, which influenced Schnittke´s creation.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Humanities / Musicology

Práce na příbuzné téma