Bc. Jana Logan

Bachelor's thesis

Pěstounská péče

Foster Care
Abstract:
Tato práce pojednává o institutu náhradní rodinné péče, konkrétně o péči pěstounské, na kterou je nejprve pohlíženo v historických souvislostech, které poukazují na vývoj tohoto institutu v českých zemích, a dále pak v souvislostech současných včetně platné právní úpravy. Součástí není jen teoreticko-historický pohled, ale nabízím i ucelený grafický přehled současného procesu umisťování dětí do pěstounské …more
Abstract:
This paper examines alternative family care in the Czech Republic, namely the foster care system. It outlines the historical and theoretical basis of the foster care system in the Czech Republic, then goes on to examine the current legal system and relevant legislation. Included is not only a theoretical and historical overview but also a complete graphic overview of the current foster care process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová
  • Reader: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní