Bc. Petr Lang

Bachelor's thesis

Individuální sekularizace: měření a kontextualizace

Individual Secularization: Measurement and Contextualization
Anotácia:
Tento text nabízí přehled možných způsobů jak měřit individuální sekularizaci a jak lze individuální sekularizaci kontextualizovat pomocí tzv. kontextuálních proměnných. Předkládaná práce nachází tři způsoby měření – prostřednictvím jedné proměnné, skrze multidimenzionální koncepty a za pomoci relačních konceptů – a identifikuje několik kontextuálních proměnných, které jsou používány pro lepší pochopení …viac
Abstract:
The main aim of this paper is to propose an overview of possible methods how to measure individual secularization and how to contextualize measurements of individual secularization by so-called contextual variables. This thesis finds three different ways of measurement – by one empirical variable, by multidimensional concepts and by relational concepts – and identifies several contextual variables …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedúci: PhDr. Roman Vido, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mezihorák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií