Bc. Jana Kocianová

Bakalářská práce

On Grammatical Differences Between British and American English

On Grammatical Differences Between British and American English
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozdílem užití mluvnické shody v oblasti kolektivních podstatných jmen v americké a britské angličtině. Teoretická část se opírá o základní gramatické rozdíly mezi těmito jazykovými varianty, dále zdůrazňuje kolektivní podstatná jména a jejich singulárovou nebo plurálovou konstrukci. Praktická část je zaměřena na deset vybraných kolektivních podstatných jmen. Výzkum zkoumal …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the difference in the use of subject-verb agreement within the collective nouns in British and American English. The theoretical background rests on the introduction of the main grammatical differences in American and British English, emphasizing collective nous. The research part of the thesis focuses on the analysis of ten selected collective nouns. Firstly, the research …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Hana Mihai

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta