Monika LEŠETICKÁ

Bakalářská práce

Arabské jaro - (ne)naplněné cíle

Arab Uprising - unfilled and filled purposes
Anotace:
Práce je zaměřena na tři země: Tunisko, Egypt a Libyi. Ve čtyřech kapitolách je popsaná situace před rokem 2011, průběh Arabského jara v nich a nakonec nově vzniklý režim ve státě. V práci je zkoumáno, zdali se naplnily cíle, o které usilovaly demonstranti již před revolucí. Na závěr je komparace všech třech států a odhad budoucnosti dění v těchto zemích.
Abstract:
The work is focused on three countries: Tunisia, Egypt and Libya. In four chapters described the situation before 2011, the course of the Arab Spring in them, and finally the newly established regime in the states. In this work author examined whether the meet the objectives sought by the protesters before the revolution. In conclusion is a comparison of all three states, and estimate future.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Ponížilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEŠETICKÁ, Monika. Arabské jaro - (ne)naplněné cíle. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie