Ing. Iveta Jelínková

Diplomová práce

Projekt implementace systému SAP WASTE do společnosti AVE Kolín

SAP WASTE Implementation System Project in the company AVE Kolín
Anotace:
V první části diplomové práce je zmapována historie systému SAP a poté je představena firma AVE, která do svých provozů implementuje nový systém SAP WASTE. Další část práce je zaměřena na analýzu stávajícího stavu využívání systému SAP v pobočce AVE Kolín a následně je proveden samotný návrh implementace nového systému. V závěrečné části jsou kalkulovány náklady nově zavedeného systému a zhodnoceny …více
Abstract:
In the first part of the diploma paper a SAP system history is presented, and then the company AVE which implements the new SAP WASTE system in its operation is introduced. The next part deals with analysis of the current state of using the SAP system at the branch of AVE Kolín, and consequently, a project for implementation of the new system is made. In the final part, expenses of the newly established …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Morkus

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jelínková, Iveta. Projekt implementace systému SAP WASTE do společnosti AVE Kolín. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika