Daniel Valanský

Bakalářská práce

Plugin API pro systém Perun

Plugin API for system Perun
Abstract:
My bachelor’s thesis is about designing a programmable interface for system Perun, which would allow for extensions in the system using plugins. Perun is a system for managing users, services and computing resources and controlling access to these resources and services. In the thesis, I research existing successful plugin APIs of application Minecraft Forge and Atlassian’s Confluence. With acquired …více
Abstract:
Práca sa zaoberá návrhom rozhrania pre systém Perun, ktoré by umožnilo rozširovať systém pomocou pluginov. Perun je systém pre správu používateľov, služieb, výpočtových prostriedkov a riadenie prístupu k týmto prostriedkom a službám. Súčasťou práce je prieskum existujúcich úspešných plugin API aplikácií Minecraft Forge a Atlassian's Confluence. Získané poznatky som uplatnil pri návrhu obdobného rozhrania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.