Bc. Tomáš Rys

Bakalářská práce

Gastronomické služby v nákupních centrech

Gastronomic services in shopping centers
Anotace:
Bakalářská práce je aplikována na Obchodní centrum Nový Smíchov, které se nachází na Praze 5, v městské části Anděl. Cílem bakalářské práce je analyzovat rozsah a způsob nabídky stravovacích služeb. Práce dále vyhodnocuje porovnání rozsahu a způsobu nabídky před a během vládních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Dále poskytuje přehled, v jaké míře byli zákazníci ovlivněni pandemií COVID-19 …více
Abstract:
The Bachelor thesis is applied on Shopping centre Nový Smíchov located in Prague 5, in the Anděl district. The aim of the thesis is to analyze a range and ways of catering services. The thesis also evaluates comparison of situation in catering services before and during COVID-19 and government restrictions. Paper brings an overview of how much customers were affected by pandemic COVID-19 in using gastronomic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2021
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/y5iey/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2021
  • Vedoucí: Ing. Darina Svobodová
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Hotelnictví