Monika CARDOVÁ

Bakalářská práce

Anglická slova často vyslovována špatně dospělými českými mluvčími angličtiny

ENGLISH WORDS FREQUENTLY MISPRONOUNCED BY CZECH ADULT SPEAKERS OF ENGLISH
Abstract:
This thesis deals with the topic of mispronunciation, which is a problem for many students learning any language. However, this thesis is aimed at Czech students of English and examines why most of the students make the same mistakes. Initially, I will focus on factors influencing second language acquisition and then I will compare the English and Czech sound systems. Eventually, in the practical part …více
Abstract:
Tato práce se zabývá špatným vyslovováním slov, což je problémem většiny studentů učící se jakýkoliv nový jazyk. Zde je však zaměření pouze na české studenty anglického jazyka a zkoumá, proč většina studentů dělá stejné chyby. Nejprve věnuji svou pozornost faktorům ovlivňujícím osvojování si druhého jazyka, poté porovnám zvukový systém českého a anglického jazyka. V neposlední řadě v praktické části …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CARDOVÁ, Monika. Anglická slova často vyslovována špatně dospělými českými mluvčími angličtiny. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové)