Anastasiia Romanova

Bakalářská práce

Copingové strategie v profesi zdravotní sestry

Coping Strategies in the Nurse Profession
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou stresu a jeho zvládání s ohledem na copingové strategie u zdravotnických pracovníků. První část teoretické části řeší pojmy stres z pohledu některých autorů, stresory a stresové situace, druhy a příznaky stresu, syndrom vyhoření a v neposlední řadě copingové strategie. Druhá část je zaměřena na zdravotnický personál a na problematiku pracovního stresu zdravotních …více
Abstract:
The presented bachelor thesis deals mainly with the theory of stress and its coping with cognitive strategies at nurses/brothers. The first part of the theoretical part solves the con-cepts of stress from the point of view of some authors, stressors and stressful situations, types and symptoms of stress, burnout syndrome and, last but not least, coping strategies. The second part is focused on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Romanova, Anastasiia. Copingové strategie v profesi zdravotní sestry. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe