Theses 

A r t e f a k t f r a g m e n t – Bc. Václav ZIMMERMANN, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy

Bc. Václav ZIMMERMANN, DiS.

Diplomová práce

A r t e f a k t f r a g m e n t

Drawing 1 as a comunication

Anotace: Diplomová práce se dělí do tří částí. V teoretické části se zabývám počátky akčního umění, poválečné tvorby, výběrem filmové tvorby, alternativními divadly a herectvím podle Ivana Vyskočila. V části praktické popisuji vznik a vývoj myšlenek, které ovlivnily výslednou podobu mé práce, a v závěrečné části pojednávám o pedagogickém projektu.

Abstract: The diploma thesis is divided into three parts. In the theoretical part I deal with the beginning of action art, post-war creation, choosing filmmaking, alternative theaters and acting according to Ivan Vyskočil. In the practical part I describe the origin and evolution of the ideas which influenced the final form of my thesis and in the final part I deal with the pedagogical project.

Klíčová slova: Divadlo, autorská tvorba, akční umění, happening, intermedia, film

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Jochmann

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=189569 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ZIMMERMANN, Václav. A r t e f a k t f r a g m e n t. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz