Bc. Jan Kupčík

Master's thesis

Limits of Compensation of Damages in Private Enforcement of Competition Law (Umbrella Pricing)

Limits of Compensation of Damages in Private Enforcement of Competition Law (Umbrella Pricing)
Abstract:
Efekt cenového deštníku vytváří specifickou situaci na trhu. Škoda vznikne, když konkurent porušitele reaguje na zvýšení ceny stejnou mincí. Jeho zákazníci jsou poškozeni navýšením ceny. Škoda byla podnícena protisoutěžním jednáním dominanta nebo kartelu. Příčinná souvislost nicméně zůstává nejistá, neboť hodnocení kauzality se u jednotlivých teorií liší. Směrnice o náhradě škody není dostatečná pro …more
Abstract:
An umbrella effect creates a specific situation on a market. Harm occurs when a competitor of a tortfeasor reacts to an increase of a price by the same means. His customers are damaged by an overcharge. Harm was inflicted by an anti-competitive behaviour of a dominant or a cartel. A causal link however remains unclear, because results regarding causation differ under respective theories. The Directive …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta