Bc. Jakub Piňos

Diplomová práce

Svoboda projevu v kontextu liberální demokracie

Free Speech in the Context of Liberal Democracy
Anotace:
Diplomová práce se zabývá genealogií filosofického ospravedlnění svobody projevu během posledních několika staletí. Autor sleduje zejména liberálními teoretiky, kteří vyzdvihují významnost svobodného projevu z různých důvodů. Nalezneme zde argumenty spojené s hledáním pravdy, sebenaplněním jednotlivce, funkčností liberální demokracie a mnohé další. Práce přináší i kritický pohled na teorie obhajující …více
Abstract:
This thesis concerns the genealogy of the philosophical justification of freedom of expression over the past several centuries. The author examines primarily liberal theorists, who stress the importance of free expression for various reasons. We find arguments related to the search for truth, the self-fulfillment of the individual, the functioning of liberal democracy and many others. The work brings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie