Rostislav ČERNÝ

Bakalářská práce

Numerický výpočet rozložení magnetického pole v příčném řezu asynchronního motoru

Numerical calculation of electromagnetic field in induction machine cross section
Anotace:
Předkládaná práce je zaměřena na změnu magnetických siločar, magnetické indukce a proudové hustoty se změnou skluzu asynchronního motoru. Dále se zabývá metodou MKP, postupem modelování příslušného asynchronního motoru a jeho odchylkou
Abstract:
This thesis is aimed at changing of the magnetic field lines, magnetic flux density and current density change induction motor slip. It also deals with the MLP method, process modeling of the induction motor and its tolerance.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2011
Identifikátor: 40744

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Kindl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÝ, Rostislav. Numerický výpočet rozložení magnetického pole v příčném řezu asynchronního motoru. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická