Martina Šepsová

Diplomová práce

Concepción del presente de indicativo en manuales del español con respecto a los métodos comunicativos

Conception of the present tense in Spanish textbooks with respect to communicative methods
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of three textbooks of the Spanish language from the point of view of the way of teaching grammar on the background of communicative teaching methods. In the theoretical part, we first analyze the didactic resources used in teaching, and from these we choose the textbook itself. Then we focus on the structure of textbooks that deal with foreign language teaching …více
Abstract:
V této diplomové práci se zabýváme analýzou třech učebnic španělského jazyka z hlediska způsobu výuky gramatiky na pozadí komunikativních výukových metod. V teoretické části nejdříve rozebíráme didaktické prostředky, které se ve výuce používají, a z těch si vybíráme samotnou učebnici, kterou dále popisujeme. Poté se soustředíme na strukturu učebnic, které se zabývají výukou cizích jazyků, a výukové …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Monika Strmisková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy