Anežka Horváthová

Diplomová práce

Možnosti podpory, prezentace a zachování kulturního statku "České loutkářství - lidové interpretační umění"

The possibilities of promotion, presentation and preservation of the cultural feature „Czech puppetry – folk interpretational art“
Anotace:
Diplomová práce v úvodu stručně seznamuje s historií i současnými tendencemi českého a slovenského loutkářství a představuje legislativní rámec v České i Slovenské republice, který předchází zápisu statku na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO). Praktická část analyzuje postup přípravy a realizace uznání tradičního loutkářství jako nehmotného kulturního dědictví …více
Abstract:
This thesis reflects the history and contemporary changes of Czech and Slovak puppetry and presents Czech and Slovak legislative framework preceding the inscription of the element on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO. The practical part analyses the process of preparation and implementation of recognition of traditional puppetry as an intangible cultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Malcová
  • Oponent: Lenka Lázňovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50630