Bc. Helena Tomalová

Diplomová práce

Síť kreativních měst UNESCO a kandidatura města Brna v kontextu rozvoje kulturních a kreativních průmyslů

UNESCO Creative Cities Network and the candidacy of city of Brno in context of culture a and creative industries
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou kreativních měst v kontextu Sítě kreativních měst UNESCO (UCCN) a požadavků, které Síť na kandidátská města klade. První část se věnuje představení samotné Sítě, její současné podobě a fungování. Nabízí také základní vhled na práci s kreativními a kulturními odvětvími respektive průmysly ve světě i v ČR. Druhá část pak představuje proces přihlašování, kterým …více
Abstract:
This thesis deals with the creative cities in the context of UNESCO Creative Cities Network (UCCN) and in the context of requirements for the candidate cities. The first part is focused on the introduction of the Network, its current form and how it works. This part also offers a basic insight about the work with the creative and cultural industries in Czech Republic. The second part presents the application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta