Petr MIHALÍK

Bakalářská práce

Kvalita poskytování péče v Lázních Velichovky a.s.,před a po vydání vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 267/2012 Sb. O stanovení indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně-rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

Quality of care in Velichovky a.s., before and after the Ministry of Health Decree No. 267/2012 Coll. The determination of the list of indications for spas and rehabilitation care for adults, children and adolescents
Anotace:
Bakalářská práce popisuje genezi lázeňské péče od prvopočátků až po současný stav. Poukazuje na její historickou tradici a zakotvení v současné péči o zdraví lidu. Předmětem empirické části bylo zmapování a posouzení zdravotního stavu klientů u vybraných zdravotních indikací. Cílem bylo posouzení zdravotního stavu klientů kteří absolvovali lázeňský pobyt na 28 dnů (za předchozí vyhlášky) a týchž klientů …více
Abstract:
The thesis is about genesis o spa treatment from the dawn to the current state. It refers to its historical tradition a embodiment in the nowadays treatment of people's health. The topic of the empiric was mapping and valution of the client's state of health with specific health indications. The goal was to compare client's state of health, who attended 28 days spa treatment (according to previous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014
Zveřejnit od: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Aleš Hejlek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIHALÍK, Petr. Kvalita poskytování péče v Lázních Velichovky a.s.,před a po vydání vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 267/2012 Sb. O stanovení indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně-rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bh7utp bh7utp/2
5. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2014
Bulanova, L.
6. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.