Bc. Jitka Dundáčková

Diplomová práce

Organizační struktura nadnárodních společností

Organizational structure of multinational companies
Anotace:
Předmětem diplomové práce je popis a analýza organizační struktury nadnárodní společnosti. V teoretické části práce je popsána správa a řízení společností, formy vstupu na zahraniční trhy, organizační strategie, organizační struktury a organizační kultura. Poznatky získané v teoretické části jsou následně aplikovány v praktické části, kde je představena společnost Saint-Gobain, následně je provedena …více
Abstract:
The subject of this master‘s thesis is to describe and analyze the organizational structure of multinational companies. The theoretical part describes Corporate Governance, forms of entry into foreign markets, organizational strategy, organizational structure and corporate culture. The knowledge gained in the theoretical part is then applied in the practical part, where Saint-Gobain company is introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta