Bc. Lucie Strnadová

Bakalářská práce

Disregard or Bravery: Reasons behind the Rebellion of the Main Heroine against Victorian Society in Elizabeth Gaskell's North and South

Disregard or Bravery: Reasons behind the Rebellion of the Main Heroine against Victorian Society in Elizabeth Gaskell's North and South
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat chování Margaret Hale, hlavní hrdinky románu Sever a jih od Elizabeth Gaskell. Přesněji řečeno se tato práce zabývá Margaretinými častými přestupky společenských pravidel Anglie devatenáctého století, a zda je příčinou tohoto chování vzpoura proti společnosti nebo spíše Margaretina odvaha porušit některá pravidla za účelem dosažení vyššího dobra. Teoretická …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse behaviour of Margaret Hale, the main female character from Elizabeth Gaskell’s novel North and South. More precisely, it is Margaret’s frequent transgression of social dictate of the nineteenth-century England that is being examined, and whether the reason for such conduct is solely a rebellion against society or rather Margaret’s bravery to cross the rules …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma