Marcela PAULASOVÁ

Diplomová práce

Gramatická chyba v počáteční fázi výuky německého jazyka u žáků s dyslektickými obtížemi

Gramatical mistake in start-up phase in teaching pupils with dyslexic difficulties of German language.
Abstract:
This diploma work is concerning the problems of mistakes, especially the grammatical, in the start-up phase of teaching pupils with dyslexic difficulties of German language. The theoretical part is focused on an explanation of definition ? dyslexic difficulties?, a description of development of mistakes theory where is described various functions of the mistake, outlined the causes, mentioned the posibilities …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou chyby, především gramatické, v počáteční fázi výuky německého jazyka u žáků s dyslektickými obtížemi. Část teoretická se zabývá vysvětlením pojmu ?dyslektické obtíže?, je posán vývoj teorie chyby, jsou vysvětleny její různé funkce a nastíněny možné příčiny vzniku i možnosti korekce. Část praktická obsahuje rozbory žákovských prací a z nich vycházející typologii …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Marek Schmidt

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAULASOVÁ, Marcela. Gramatická chyba v počáteční fázi výuky německého jazyka u žáků s dyslektickými obtížemi. Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 09. 11. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk