Marcela PAULASOVÁ

Master's thesis

Gramatická chyba v počáteční fázi výuky německého jazyka u žáků s dyslektickými obtížemi

Gramatical mistake in start-up phase in teaching pupils with dyslexic difficulties of German language.
Abstract:
This diploma work is concerning the problems of mistakes, especially the grammatical, in the start-up phase of teaching pupils with dyslexic difficulties of German language. The theoretical part is focused on an explanation of definition ? dyslexic difficulties?, a description of development of mistakes theory where is described various functions of the mistake, outlined the causes, mentioned the posibilities …more
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou chyby, především gramatické, v počáteční fázi výuky německého jazyka u žáků s dyslektickými obtížemi. Část teoretická se zabývá vysvětlením pojmu ?dyslektické obtíže?, je posán vývoj teorie chyby, jsou vysvětleny její různé funkce a nastíněny možné příčiny vzniku i možnosti korekce. Část praktická obsahuje rozbory žákovských prací a z nich vycházející typologii …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 11. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 12. 2009
  • Supervisor: Mgr. Marek Schmidt

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PAULASOVÁ, Marcela. Gramatická chyba v počáteční fázi výuky německého jazyka u žáků s dyslektickými obtížemi. Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 09. 11. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta