Stanislav VONEŠ

Bakalářská práce

Dysfunkční rodina versus kriminalita mladých dospělých

Dysfunctional family versus deliquency of young adults
Anotace:
Práce analyzuje vztah mezi kriminalitou mladých dospělých a výchovou v dysfunkční rodině. Teorie se věnuje rodině, funkcím rodiny, významem a současným postavením ve společnosti a sociálními výchovnými vlivy, jako jsou poruchy funkcí rodiny, domácí násilí, vztahem rodiny ke škole a vlivem vrstevnické skupiny. Prezentována je i pozice mladých dospělých, vymezení této kategorie, a specifika, faktory …více
Abstract:
This work is devoted to the relationship between crime and education of young adults in a dysfunctional family. The theoretical part deals with the family, its functions, the importance and current status in society, as well as educational, social influences, such as malfunctions of the family, domestic violence, family relationship to the school and peer group influence. Another section focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VONEŠ, Stanislav. Dysfunkční rodina versus kriminalita mladých dospělých. Brno, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe