Bc. Kateřina Kozáková

Diplomová práce

Cestovní ruch jako jeden z nástrojů rozvoje regionu

Tourism as a tools for regional development
Anotace:
Cílem této diplomové práce je identifikovat a zanalyzovat možnosti rozvoje daného vnitřně periferního regionu prostřednictvím cestovního ruchu jako nástroje ekonomického rozvoje. Teoretická část zahrnuje základní pojmy jako je region, regionální rozvoj a regionální politika, její cíle a nástroje. Dále obsahuje obecnou specifikaci cestovního ruchu, která zahrnuje terminologii, typologii, faktory rozvoje …více
Abstract:
This thesis is focused on identifying and analyzing opportunities for the development of internal peripheral regions through tourism as a tool for economic development. The theoretical part includes basic concepts such as region, regional development and regional policy, its objectives and instruments. It also contains general specification of tourism, which includes terminology, types, factors of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kozáková, Kateřina. Cestovní ruch jako jeden z nástrojů rozvoje regionu. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní