Theses 

The implementation of warm-up activities as a motivational strategy. A comparative analysis of English and German classroom. – Bc. Martina Žeňuchová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Žeňuchová

Master's thesis

The implementation of warm-up activities as a motivational strategy. A comparative analysis of English and German classroom.

The implementation of warm-up activities as a motivational strategy. A comparative analysis of English and German classroom.

Abstract: Táto práce se zabývá implementací warm-up aktvit jako motivační strategii ve výuce jazyka. Teoretická část nabízí shrnutí různých přístupů k zkoumaní motivaci, a taky přehled vybraných motivačních strategií. Praktická část se skládá z kvalitativního a kvantitativního výzkumu s cílem pozorovat strukturu hodin jazyka, chování učitelů a projevy motivace v chování studentů před a po zavedení warm-up aktivit do vyučování. Cílem práce je i prozkoumat postoje a názory studentů angličtiny a němčiny na jazykové vzdělávaní ve škole.

Abstract: This thesis focuses on the implementation of warm-up activities as a motivational strategy in the language learning. Theoretical part of the thesis offers a summary of the most significant approaches to motivational research and an overview of chosen motivational strategies. The empirical part consists of a combination of qualitative and quantitative research. The aim of the research part is to observe the structure of the lessons, teachers’ behavior and students’ motivated behavior before and after the implementation of the warmers. Another aim is to discover the differences in the attitudes and opinions of learners of English and German on the language learning at schools.

Keywords: motivation, warm-up activities, motivational strategies, foreign language teaching, observations, questionnaire, motivace, motivační strategie, warm-up aktivity, výuka cizího jazyka, dotazník, observace

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Linda Nepivodová
  • Reader: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/7/2019 06:47, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz