Martin Baumann

Diplomová práce

Statistika a její využití (zneužití) při tvorbě informací

Statistics and its Utilization (Abuse) in Gaining Information
Anotace:
Veřejné mínění je utvářeno v několika vzájemně provázaných fázích. Na počátku však vždy stojí specifická informace nebo událost, které je daný člen společnosti nebo část populace vystavena. Neustále se zvyšující možnosti získávání, zpracování a analyzování dat dávají prostor k vytváření informací o různých oblastech lidské činnosti. Tyto informace hrají v procesu tvorby veřejného mínění významnou roli …více
Abstract:
Public opinion is formed in couple phases which are linked to each other. However, some specific information or happening, which a given member of society or a given part of population faces, stands every time at the beginning. Constantly increasing opportunities of data gaining, processing and analysing enable a creation of information about various areas of human activities. This information plays …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: Jitka Bartošová
  • Oponent: Jiří Přibil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71251