Denis Hařovský

Diplomová práce

Crowdfundingový trh v USA: Klíčové determinanty počtu zahájených projektů

Crowdfunding in the USA: Key Determinants of Number of Launched Projects
Anotace:
Diplomová práce se zabývá crowdfundingem v USA a jeho ekonomickými determinanty. Cílem této práce je pomocí empirické analýzy zhodnotit klíčové ekonomické determinanty počtu spuštěných projektů na platformě Kickstarter. Práce se v první, teoretické části zabývá základními typy crowdfundingu a následně popisuje vývoj tohoto typu financování v USA, včetně popisu nejznámějších platforem u daných typů …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the crowdfunding in the USA and its economic determinants. The aim of this thesis is to evaluate the economic determinants of the number of started projects on the Kickstarter platform using Empirical analysis. In the first theoretical part the thesis is focused on the basic type of crowdfunding and next it describes the development of this type of financing in the USA …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Jan Janků
  • Oponent: Emil Adámek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství

Práce na příbuzné téma