Bc. Lenka Pitková

Diplomová práce

Praktické dopady aplikace zákona o státní službě

Practical Efect of theAapplication of the Law on Civil Service
Anotace:
Náplní diplomové práce je stručná charakteristika služebního poměru podle zákona o státní službě, jeho právní úpravy a zařazení takové úpravy do právního řádu České republiky. Tato diplomová práce pojednává o významu poměru ve státní službě, o specifikách vzhledem k základním soukromoprávním pracovním vztahům. Zaměření práce je tedy orientováno do oblasti výkonu státní služby, státních zaměstnanců …více
Abstract:
The aim of the thesis is to briefly characterize a civil service employment relationship as defined in the Civil Service Act, the relevant legal regulations and their incorporation in the legal system of the Czech Republic. The thesis deals with the relevance of a civil service employment relationship and its specificities with regard to basic private-law employment relationships. The thesis is thus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma