Bc. Tatiana Jánošová

Diplomová práce

Fundamentální analýza akcií a její využití při investování

Stock fundamental analysis and its using in investing
Abstract:
This project is concerned with fundamental analysis of stocks and its potential options in real world application. In the first three sections the reader will be introduced to fundamental analysis and individual analysis levels of the working principles. The fourth section is aimed at using the fundamental analysis in practice. The fifth section is dwelling on the idea of employing a firm fundamental …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá fundamentálnou analýzou akcií a možnosťami jej využitia v praxi. V prvých troch kapitolách sa čitateľ oboznámi s princípmi fungovania fundamentálne analýzy a jej jednotlivých úrovní. Štvrtá kapitola je zameraná na použitie globálnej fundamentálnej analýzy v praxi. Piata kapitola sa zaoberá použitím firemnej fundamentálnej analýzy na ocenenie akcií spoločnosti ČEZ a ďalších spoločností …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta