Bc. Pavel Mráz

Bakalářská práce

Obchodné spoločnosti a ich registrácia v obchodnom registri

Business companies and their registration in the commercial register
Abstract:
The aim of my bachelor´s thesis is, based on the analysis of the procedure of business companies registration in the commercial register, to point out the activity of the commercial register, the importance of its existence and the effect of the legislative changes regarding the commercial register on the business sphere. In scope of the first chapter we will have a glace into the history of business …více
Abstract:
MRÁZ, Pavel: Obchodné spoločnosti a ich registrácia v obchodnom registri. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: JUDr. Adriána Palajová. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 55. Anotácia Cieľom bakalárskej je na základe analýzy postupu registrácie obchodných spoločností do obchodného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Adriána Palajová
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře