Bc. Ingrid Cmielová

Diplomová práce

Přínos supervize pro pracovníky nízkoprahových služeb v přímé práci s klienty

The benefits for workers of low-threshold social services in face to face social work with clients
Anotace:
Diplomová práce „Přínos supervize pro pracovníky nízkoprahových služeb v přímé práci s klienty“ mapuje zkušenosti pracovníků nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a pracovníku terénní služby se zaměřením na stejnou cílovou skupinu. Pro výzkum byla vybraná nejmenovaná nezisková organizace s dlouholetou tradicí v rámci poskytování služeb preventivního charakteru, v jejímž prostředí probíhá proces …více
Abstract:
Diploma thesis „The benefits for workers of low-threshold social services in face to face social work with clients“ charts the experiences of workers of low-threshold institution for children and youth and workers of field work with the same target group of clients. For the research was chosen unnamed non-profit organization with long practice with providing a preventive social services. The mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta