Bc. Zlata Čáková

Diplomová práce

Management a leadership a jejich provázání s motivačními a stimulačními nástroji podniku

Management and leadership in connection with motivating and stimulating tools
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení současného stavu managementu, stylu vedení lidí ve vybrané společnosti a navržení případných změn, které povedou k vyšší spokojenosti zaměstnanců i managementu a tím i k vyšší efektivnosti práce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou na základě odborné literatury vysvětleny základní pojmy z této oblasti a věnuje se …více
Abstract:
The aim ofthe thesisis to analyze andassess the current stateof management,the management styleof the selectedcompany andproposing any changesthat will lead tohigher employee satisfactionand managementand thushigherwork efficiency. The work isdivided into theoretical andpractical parts.The theoretical partonthe basis of literatureexplains the basicconcepts of this fieldand is dedicated tothe theory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Zahrádka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance