Petr ANDJELKOVSKI

Diplomová práce

Pojetí přirozeného stavu a společenské smlouvy u Thomase Hobbese Anotace: Tato diplomová práce se bude zabývat pojetím přirozeného stavu u Thomase Hobbese a jeho vlivem na zformování společenské smlouvy. Přechod od přirozeného stavu ke konceptu společenské smlouvy se pokusím přirovnat k myšlence příčiny a účinku, kterou Hobbes rozpracoval nezávisle na pozdější studii "Leviathan", jež se stala jedním ze zásadních spisů politické filosofie. Obsah práce bude též věnován historickému kontextu tehdejší Anglie, jenž měl veliký vliv právě na strukturu Hobbesovy, ale i Lockovy podoby politické filosofie. V práci bude též zmíněno porovnání Hobbesova, Rousseauova a Lockova konceptu pojetí společenské smlouvy, jejich vzájemné rozdíly v odkazu a v možnostech uplatnění v praxi, ve kterých se značně odlišují. Cílem práce bude tedy především najít zásadní rozdíly mezi přirozeným stavem a stavem existence společenské smlouvy.

Thomas Hobbes´s Conception of the State of Nature and Social Contract
Anotace:
Tato diplomová práce se bude zabývat pojetím přirozeného stavu u Thomase Hobbese, které mělo rozhodující vliv na pozdější vytvoření konceptu společenské smlouvy. Tuto zásadní část celé diplomové práce se pokusím přirovnat k myšlence příčiny a důsledku, kterou Hobbes rozpracoval nezávisle na pozdější studii "Leviathan", která se stala jedním z pilířů politické filosofie. Obsah práce se bude též zabývat …více
Abstract:
This thesis focuses on the topic of Thomas Hobbes´s natural right, which had decisive impact for later conception of social contract. I will try compare this fundamental part of whole dissertation to Cause and Effect, which was independently elaborate on later study by Hobbes´s Leviathan. His 1651 book Leviathan established the foundation for most of Western political philosophy from the perspective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDJELKOVSKI, Petr. Pojetí přirozeného stavu a společenské smlouvy u Thomase Hobbese Anotace: Tato diplomová práce se bude zabývat pojetím přirozeného stavu u Thomase Hobbese a jeho vlivem na zformování společenské smlouvy. Přechod od přirozeného stavu ke konceptu společenské smlouvy se pokusím přirovnat k myšlence příčiny a účinku, kterou Hobbes rozpracoval nezávisle na pozdější studii "Leviathan", jež se stala jedním ze zásadních spisů politické filosofie. Obsah práce bude též věnován historickému kontextu tehdejší Anglie, jenž měl veliký vliv právě na strukturu Hobbesovy, ale i Lockovy podoby politické filosofie. V práci bude též zmíněno porovnání Hobbesova, Rousseauova a Lockova konceptu pojetí společenské smlouvy, jejich vzájemné rozdíly v odkazu a v možnostech uplatnění v praxi, ve kterých se značně odlišují. Cílem práce bude tedy především najít zásadní rozdíly mezi přirozeným stavem a stavem existence společenské smlouvy.. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politická filozofie