Bc. Václav Přibyl

Bakalářská práce

Násilná kriminalita – „Nové formy kriminálního násilí“

Violent criminality - New forms of criminal violence
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vybranými druhy násilné kriminality, respektive novými a aktuálními formami kriminálního násilí současné doby.
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with selected kinds of violent criminality, respectively new and current forms of criminal violence of this time.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Oliberius
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia