Bc. Jiří LEDERER

Diplomová práce

3D model olejového systému pro malé turbiny v PDMS

3D model of the oil system for a small turbine in a PDMS
Anotace:
Diplomová práce se zabývá 3D modelováním v PDMS. Popisem a návrhem olejového systému. Provozem a servisem jednotlivých komponent olejového systému.
Abstract:
This thesis deals with the PDMS 3D modeling. Description and design of the oil system.Operation and servicing of the oil system components
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Křenek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEDERER, Jiří. 3D model olejového systému pro malé turbiny v PDMS. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.