Mgr. Michal Jež

Bakalářská práce

Regulace rekombinace v průběhu replikace

Regulation of recombination during replication
Anotace:
Molekula DNA je neustále poškozována různými faktory. Jedno z nejzávažnějších poškození pro buňky představují dvouřetězcové zlomy, které mohou způsobit ztrátu genetické informace, genomovou přestavbu nebo buněčnou smrt. Nesprávná oprava zlomu může mít za následek vznik závažných chyb v sekvenci, což může vést k nekontrolovatelnému buněčnému dělení a rakovině. Homologní rekombinace (HR) je velice důležitou …více
Abstract:
DNA molecule is constantly being damaged by various factors. Double-strand breaks (DSBs) represent one of the most serious damage for cells and can cause loss of genetic information, genomic rearrangements or cell death. Moreover, if the DSBs are repaired incorrectly, severe errors in sequence can occur and such situation can lead to uncontrolled cell division and tumorigenesis. Homologous recombination …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta