Bc. Veronika SLUKOVÁ

Diplomová práce

Optimalizace růstových podmínek Aldrovanda vesiculusa v in vitro kultivaci

Optimization condition of growing Aldrovanda vesiculosa in vitro
Anotace:
Práce se zabývá požadavky na růst Aldrovandky měchýřkaté (Aldrovanda vesiculosa). Na této rostlině byl v přísně aseptických in vitro podmínkách zkoumán efekt sacharózy a dusičnanu draselného. V roce 2009 byl založen pokus s odlišnými hodnotami koncentrace KNO3 v živném médiu 50% Gamborg B5 - (kultivační médium pro růst vodních rostlin), ve kterém byly pěstovány apikální vrcholy Aldrovanda vesiculosa …více
Abstract:
The work deals with the requirements for growth aldrovandky měchýřkaté (Aldrovanda vesiculosa). This plant was strictly aseptic in vitro conditions studied the effect of sucrose and potassium nitrate. In 2009, the experiment was founded with different values of the concentration of KNO3 in the nutrient medium 50% Gamborg B5 - (culture medium for growth of aquatic plants), which were grown apical peaks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011
Zveřejnit od: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLUKOVÁ, Veronika. Optimalizace růstových podmínek Aldrovanda vesiculusa v in vitro kultivaci. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie

Práce na příbuzné téma