Bc. Veronika SLUKOVÁ

Master's thesis

Optimalizace růstových podmínek Aldrovanda vesiculusa v in vitro kultivaci

Optimization condition of growing Aldrovanda vesiculosa in vitro
Abstract:
Práce se zabývá požadavky na růst Aldrovandky měchýřkaté (Aldrovanda vesiculosa). Na této rostlině byl v přísně aseptických in vitro podmínkách zkoumán efekt sacharózy a dusičnanu draselného. V roce 2009 byl založen pokus s odlišnými hodnotami koncentrace KNO3 v živném médiu 50% Gamborg B5 - (kultivační médium pro růst vodních rostlin), ve kterém byly pěstovány apikální vrcholy Aldrovanda vesiculosa …more
Abstract:
The work deals with the requirements for growth aldrovandky měchýřkaté (Aldrovanda vesiculosa). This plant was strictly aseptic in vitro conditions studied the effect of sucrose and potassium nitrate. In 2009, the experiment was founded with different values of the concentration of KNO3 in the nutrient medium 50% Gamborg B5 - (culture medium for growth of aquatic plants), which were grown apical peaks …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2011
Accessible from:: 24. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2011
  • Supervisor: Doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLUKOVÁ, Veronika. Optimalizace růstových podmínek Aldrovanda vesiculusa v in vitro kultivaci. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Systematic Biology and Ecology

Theses on a related topic