Lenka JISKROVÁ

Bakalářská práce

Práce s třídním klimatem mateřské školy hlavního vzdělávacího proudu při inkluzi dítěte s postižením zraku .

Working with the classroom climate of the mainstream nursery school for the inclusion of a child with visual impairment
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na přípravu třídního klimatu v mateřské škole hlavního vzdělávacího proudu pro zařazení dítěte se zrakovým postižením. Cílem práce je analyzovat teoretické poznatky ke zvolenému tématu a na základě teoretické báze vypracovat soubor metodických návrhů pro pedagogy mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu, kteří mají zařadit do své třídy dítě se zrakovým postižením. Pro …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on preparation of class environment at a mainstream educational kindergarten for integrating a visual impaired child. The aim of this thesis is to analyse theoretical findings of the selected topic and to work up a package of methodical suggestions on theoretical bases for teachers at the mainstream educational kindergartens who are supposed to integrate a visual impaired …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JISKROVÁ, Lenka. Práce s třídním klimatem mateřské školy hlavního vzdělávacího proudu při inkluzi dítěte s postižením zraku .. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bie5ee bie5ee/2
13. 5. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 5. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.